Strojový překlad

Služby MT pro rychlou globální komunikaci

Globální trhy, mezinárodní projektové týmy, celosvětová podpora: poptávka po překladech se zrychluje a výrazně převyšuje kapacity překladatelů a jazykových specialistů. Strojový překlad (MT) nabízí další jazykové zdroje: ať již jako podpůrný prostředek pro profesionální překladatele, pomocník při porozumění cizojazyčným dokumentům (pro rychlou orientaci v obsahu) nebo jako plně automatizovaný překlad standardizovaných textů.

Strojový překlad nebo překladová paměť? Statistický nebo neurální strojový překlad? Neexistuje univerzální měřítko, která metoda je „správná“ a která „špatná“, spíš se jedná o plynulé přechody mezi oběma postupy. Pomůžeme vám rozhodnout, který typ strojového překladu je pro vás, vaše texty a jazykové kombinace tou nejlepší volbou.

star-website-automation.jpg