Renishaw - Pyramida produktivního procesu

Nástrojárny jsou často konfrontovány s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji.

Tato tři kritéria se na první pohled vzájemně vylučují. Jejich splnění je možné za určitých podmínek. Z obráběcího stroje je třeba dostat v nejkratším možném čase výrobky, jejichž tvary a rozměry 100% odpovídají tolerancím uvedeným na výkrese. Mnoho obráběcích strojů je vybaveno měřicími sondami pro ustavení a kontrolu obrobku nebo pro seřízení a kontrolu nástroje. Technolog a CNC programátor dokáže pomocí těchto nástrojů radikálně omezit vliv ručního ustavování, vliv nepřesného upnutí obrobku nebo třeba vliv únavy pracovníka obsluhujícího stroj. Výše uvedená kritéria však zřetelně naznačují, že jejich splnění není tak jednoduché.

Měřicí systémy společnosti Renishaw pomáhají zlepšit výkon strojů, zvýšit výrobní kapacitu a přesnost strojů. Jednotlivá řešení Renishaw lze aplikovat ve čtyřech různých fázích výrobního procesu: při přípravě výroby - před vlastním obráběním - v průběhu obrábění  - po skončení obrábění. Následující videa a popisky vás provedeou celou Pyramidou. Související produktové  informace najdete v sekci Letáky.

 

ČÁST 1. PŘÍPRAVA VÝROBY

1-priprava-vyroby.jpg

Opatření provedená v základní vrstvě pyramid jsou zaměřena na stabilitu prostředí, ve kterém bude obrábění probíhat. Tato preventivní opatření musí zabránit tomu, aby se v průběhu obrábění objevily jakékoliv neočekávané vlivy, které by mohly způsobovat nahodilé chyby.

Většinu geometrických chyb lze snadno identifikovat a elektronicky kompenzovat úpravou parametrů v řídícím systému stroje

 

Kontrola přesnosti polohy středy otáčení 4. a 5. osy pětiosých strojů. Mějte jistotu, že vaše pětioska formu obrobí správně ještě předtím, než spustíte stroj.

 

ČÁST 2. NASTAVENÍ PROCESU

2-nastaveni-procesu.jpg

Nastavením procesu se rozumí seřízení soustavy stroj-obrobek-nástroj před započetím obrábění.

 

Nejmodernější nástrojová sonda s modrým laserem s vynikající „Tool-to-tool“ přesností


Automatické ustavení nástrojů sondou přináší přesnější rozměry hotového dílce, rychlejší seřízení stroje a snížení rizika lidské chyby


ČÁST 3. AKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA

3-aktibni-zpetna-vazba.jpg

Opatření v této vrstvě Pyramidy zahrnují činnosti a akce prováděné v průběhu obrábění. Tato opatření automaticky vytvářejí odezvu na stav materiálu, na aktuální odchylky od očekávaných rozměrů nebo na jiné neočekávané stavy procesu. Díky těmto odezvám lze proces ovlivňovat a řídit směrem k očekávanému výsledku.

 

Vysokorychlostní skenování tvarové plochy při opravě nástroje


Vysokorychlostní skenování obecné tvarové plochy a porovnání naskenovaného tvaru s modelem

 

ČÁST 4. KONTROLA HOTOVÉHO VÝROBKU

4-kontrola-hotoveho-vyrobku.jpg

Vrchol Pyramidy představuje proměření vyrobeného dílu a výstupní informace z měření. Tyto údaje mohou být využity ke zdokumentování ukončeného procesu nebo k modifikaci procesu následujícího.

 

 

5osé měření přináší významné zrychlení i zpřesnění v procesu měření hotových výrobků na souřadnicových měřicích strojích


Modulární systém REVO umožňuje provádět kontaktní i bezkontaktní měření hotových dílců, včetně měření drsnosti povrchu a objemových měření strukturovaným světlem

Stavebnice modulárních upínacích prvků pro upnutí měřených dílců na jakémkoliv typu měřicího stroje včetně optických strojů