Technologie 3D tisku z kovu

Technologie 3D tisku z kovu plně vyvinutá v České republice patří do kategorie Hybrid Manufacturing. Umožňuje vytvářet kovové dílce navařováním pomocí elektrického oblouku a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru stroje s výrazně nižšími náklady než alternativní technologie 3D tisku na principu využití laserového paprsku. Tato technologie je výsledkem spolupráce Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) při Fakultě strojní ČVUT a výrobce strojů Kovosvit MAS.

Additive Manufacturing WELDPRINT MCV 5X

Additive Manufacturing II