RCMT: virtuální veletrh Výroba forem


Ústav výrobních strojů a zařízení | RCMT

Produktivní a efektivní technologie NC obrábění s podporou dat a digitálních modelů

České vysoké učení technické v Praze | Fakulta strojní

Výzkumná základna strojírenské výrobní techniky v ČR

Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) je pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Praze, které je zaměřeno na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích a tvářecích strojů a související automatizace. Strategickými úkoly RCMT jsou:

 

Zaměření pracoviště

Hlavním cílem pracoviště je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm. Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.

V oblasti výzkumu a vývoje výrobních strojů a technologií je hlavním úkolem vychovávat odborníky, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Prostřednictvím teoreticky a experimentálně ověřovaných znalostí mohou tito specialisté přispívat ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v ČR a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích.

 

Spolupráce s průmyslem

Výzkumné aktivity RCMT se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem. Hlavním posláním projektů spolupráce je zvýšit technickou excelentnost, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celého oboru v ČR.

Podpora výrobcům a uživatelům výrobních strojů je poskytována v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie od vývoje, simulace, konstrukce a výrobní dokumentace přes montáž, oživení a naladění stroje, návrh a optimalizaci výrobní technologie až po diagnostiku a měření problémového chování stroje a procesu. Podpora se zaměřuje na:

 

kolaz.jpg