Autorské články o průmyslu, vědě, technice a inovacích

Stálé rubriky portálu Industry Independent

Fokus

Do ohniska, čili centra zájmu, umísťujeme novinky a články na nejrůznější témata, která souvisejí se zaměřením portálu Industry Independent, tedy s průmyslem, ale mají mnohem širší přesah. Průběžně zde zveřejňujeme výsledky zajímavých průzkumů a analýz, které považujeme za důležité a užitečné. Do této rubriky také umísťujeme to nejlepší z naší novinářské tvorby, a sice rozhovory se zajímavými osobnostmi z průmyslu a články a reportáže z veletrhů a výstav u nás i ve světě.

Výroba a technologie

Píšeme o průmyslu, a tedy především o výrobě a technologiích. Zaměřujeme se hlavně na strojírenství a související obory, ale občas zabrousíme i do jiných oborů. Sledujeme současné trendy, mapujeme technologické inovace a skládáme hold tvrdé práci a poctivému řemeslu. Zvláště se ale věnujeme tématu proměny pojetí výroby v době probíhající čtvrté průmyslové revoluce – digitální transformaci průmyslových výrobních firem.

Automatizace

Automatizace a robotizace jsou témata, která se stala nedílnou součástí všech výrobních podniků. Od nejrůznějších dopravníků a manipulátorů přes sofistikované automatizační celky až po autonomní systémy využívající prvky umělé inteligence. Automatizace a robotizace se ale netýká pouze hardwaru, ale také softwaru, a to jak výrobního, tak i například měřicího, diagnostického anebo využívaného v administrativě apod.

Digitalizace

V této rubrice naleznete články o digitalizaci „na všechny způsoby“ – digitalizaci průmyslu, konkrétních výrob, procesů, ale také např. školství apod. Digitalizace je základem Průmyslu 4.0 a nutnou podmínkou pro zajištění vlastní konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti. Naším cílem a posláním je zprostředkovat vám, čtenářům, správné a kvalitní informace, které vám pomohou pochopit podstatu digitální transformace a najít k ní ten správný klíč.

Věda a inovace

Podmínkou pro trvalý rozvoj průmyslu je existence kvalitního základního i aplikovaného výzkumu. Smyslem této rubriky je poskytovat prostor pro vzájemný dialog mezi výzkumnou sférou a praxí. Snažíme se upozorňovat na inovace, které vznikají ve vědeckém prostředí a jsou uplatnitelné v průmyslu, a obráceně: informovat vědce o potřebách (nejen) průmyslu. Chceme napomoci sbližování techto dvou světů a budování kvalitního inovačního ekosystému.

Příběhy komercializace

Od všech nových technologií se očekává mnoho. Kromě toho, že posunou průmysl a s ním i celou společnost na vyšší úroveň, pak především to, že budou generovat velké zisky. Jestli tomu tak ale opravdu bude, závisí na tom, jak úspěšně se podaří je komercializovat.
Cesta komercializace není vůbec snadná. Zatímco invence představuje čistě generování nových nápadů, inovace již znamená jejich širší komerční přijetí. Inovátoři musejí být schopni spojit oba tyto aspekty dohromady: odhalit nápady a myšlenky, které mají komerční potenciál, a rozšířit je mezi reálné uživatele.