Vláknový řezací laser na kovy

produktová karta ke stažení

Hledáte stroj na dělení kovů, který je přesný, a přitom nezabere příliš místa?

Vláknový řezací laser HS-P se vyznačuje vysokou přesností a jemností řezu kovů včetně těch barevných. Jedná se o stroj určený pro řezání dílů pro precizní mechaniku, kovových součástek pro hodináře, zámečníky, mikroelektroniku či brýlové obroučky. Tloušťka řezaného materiálu je dána výkonem zdroje, který bude ve stroji osazen. Pracovní plocha stroje je 600x370mm

Jeho největší výhoda? Vyzkoušejte si ho ať víte, zda zvládne, co od něj potřebujete.

Kvalita stroje a jeho komponent předurčuje jeho uživatele k produkování kvalitních výrobků. Klíčovými parametry jsou řezná rychlost, šíře / tenkost řezné spáry a opakovatelná přesnost stroje. Groty na řezných hranách se objevují pouze v případě řezání hraničních tlouštěk materiálu vzhledem ke zvolenému výkonu stroje či při špatném nastavení parametrů obsluhou stroje. Vláknové lasery oproti technologiím CO2 či plazma nemají s kvalitou řezné hrany problém.

Základem pro kvalitu jsou přesná vedení a kuličkové šrouby s nízkým stoupáním německé výroby. Osazené servomotory Japonské značky SANYO jsou známi pro svou vysokou přesnost a dlouhou životnost. Veškerá vedení ve stroji se osazují pomocí optického kolimátoru. Stroj garantovanou poziční přesnost do 0,01 mm, veškerá vedení jsou osazována pomocí optického kolimátoru. Obvyklým výkone tohoto stroje je 1000 - 1500W, zakázkově lze osadit i jiné typy zdrojů. Cena tohoto vláknového laseru obsahuje: - kompletní CNC stroj ihned připravený k práci    - průmyslové vodní chlazení    - zařízení pro odtah zplodin    - řídící PC včetně nezbytného SW pro řízení CNC stroje    - dopravu a instalaci stroje v rámci ČR    - školení obsluhy a údržby stroje    - telefonickou podporu – záruční i pozáruční servis.

 

Naším specialistou je Ing. Valentyn Pylypenko   valentyn.pylypenko@eurazio.eu