3D skenování, inspekce a reporting

Pro ověření tvarové a rozměrové přesnosti využívám tandem inspekčního SW Geomagic ControlX a vhodného 3D skeneru, nejčastěji z řady EviXscan Heavy Duty. Snadno lze naskenovat odlitek, nebo jiný výrobek a pomocí ControlX jej porovnat s digitálními daty. Srovnáním získáme rozdílové odchylky v plochách, rozměrech apod. Geomagic ControlX je schopen vygenerovat srovnávací zprávu včetně barevného vyobrazení odchylek.

Pro optimální získání přehledu možností celého řetězu postupných kroků nabízíme možnost osobní prezentace v našem předváděcím středisku Praha 5 – Hlubočepy.

 

controlx-2020-01.jpg

evixscan-3d-industry-02.jpg