YASDA precision tools k.k

yasda-logo.jpg

 

Yasda Precision Tools k. k. byla založena v roce 1929 v malé továrně v japonském Osaka City, v tu dobu se skládala pouze ze tří lidí vyrábějící vyvrtávačky válců motorů. Od roku 1964 se při příležitosti představení první horizontální frézky na jemné vyvrtávání – model Jig Master – se firma začíná orientovávat na obráběcí stroje. Od té doby společnost Yasda vyvinula a vyrobila více než 60 různých typů strojů, které jsou právem považovány za nepřesnější na celém světě, což potvrzují světoví výrobci obráběcích center, jejichž klíčové komponenty jsou vyráběny na strojích Yasda.

Nejsou to pouze výrobci strojů, které oceňují kvalitu a přesnost strojů Yasda. Všude, kde je ve výrobě nezbytná přesnost, od výroby forem a zápustek, po zdravotnické prostředky a také kritické díly v letectví je často Yasda první a mnohdy i jedinou možností.

K dosažení takové úrovně přesnosti mají stroje Yasda jedinečnou kombinaci konstrukčních řešení a výrobních technik, které zajišťují bezkonkurenční tuhost a stabilitu.

Tyto vlastnosti dodávají strojům Yasda přesnost souřadnicové vyvrtávačky (odtud název „JIG BORER“) s možností víceosého CNC obrábění i extrémně tvrdých materiálů (až 65 Rockwell), což drasticky zkracuje čas potřebný na výrobu forem. Výhody této schopnosti obrábění tvrdých kovů jsou ve většině případů neoddiskutovatelné: ve srovnání s elektroerozivním obráběním lze díl dokončit v jedné operaci stopkovými frézami, čímž se získá extrémně kvalitní povrch blížící se broušení, který nevyžaduje žádné další ruční dokončování. Elektroerozivní obrábění nejenže zanechává drsný povrch, který je třeba ručně dokončit v druhé operaci, ale tato druhá operace může vyhladit některé ostré rohy s výsledkem, že dojde ke ztrátě integrity komponent.

Platí tak, že čím je lepší kvalita formy, tím je lepší kvalita dílů, které dokáže vyrobit.

 

Jak už bylo řečeno, hlavními vlastnostmi odlišující stroje Yasda jsou skryty v detailech, mezi základní techniky a konstrukční řešení patří:

KISAGE (Ruční zaškrabávání):

kisage.jpg

 

KISAGE je klíčová technologie společnosti YASDA. Každá styčná plocha základních komponent stroje je ručně zaškrabávána řemeslným dělníkem.

 

Vřeteník

vretenik.jpg

Klíčovou částí stroje je nepochybně vřeteník, kterému v Yasdě věnují speciální péči. Jedná se o Direct drive systém. Vřeteno je spojeno s motorem membránovou spojkou, která umožňuje vyrovnávat vibrace a izoluje jej od tepelných vlivů. Systém je díky své konstrukci bez vůlí a nepřenáší axiální síly danými předpětím v ložiskách jako tomu bývá u ostatních pohonů. Systém vřeten Yasda automaticky vyrovnává předpětí v závislosti na otáčkách a umožňuje tak vřetenu pracovat s maximální přesností od nízkých otáček při hrubovacích operacích, až po pásmo velmi vysokých otáček potřebných při dokončovacích operacích.

 

Teplotně stabilizační systém

teplotne-stabilizacni-system.jpg

Další kritickou vlastností strojů Yasda je schopnost pracovat v maximální přesnosti nepřetržitě během celého dne v měnících se podmínkách. Celý stroj je napojen na chladící okruh, který odvádí teplo vznikající při obrábění pro eliminaci teplotní deformace a zároveň se stroj přizpůsobuje teplotě okolního prostředí. Stroje tak mohou pracovat s maximální přesností dokonce i když nepracují v klimatizované hale.

 

Kontrola přesnosti

kontrola-presnosti.jpg

Pokud chcete měřit přesnost strojů, musí měření probíhat v přesnosti o řád vyšší. Kontroly přesnosti strojů YASDA probíhají v sub-mikronovém prostředí v ultra-čisté hale s teplotou kontrolovanou na 20°C ±0,3°C.

 

Špičkové technologie YASDA pod jednou střechou

pod-jednou-strechou.jpg

Každý produkt YASDA pochází z jediné továrny v Japonsku, ve městě Okayama. Všechny klíčové komponenty se vyrábějí se přímo v této továrně na strojích Yasda. Jedině tak je možné kontrolovat každý detail a zajistit tak kvalitu bez kompromisů.

 

Ukázky Aplikací:

 

 

Předváděcí díl základové desky

Stroj: YBM950V

Materiál: ARK1 (HRC60)

Obrobek: 250 × 150 × 22 (mm)

Dosažená přesnost:

Kruhovitost ± 3µm

Přesnost polohování ± 3µm

Tvrzený materiál je přímo frézován strojem YBM950.

Tyto aplikace byly tradičně prováděny pomocí EDM hloubění s dolešťováním. Proces Tvrdého frézování může tento proces výrazně zkrátit při dodržení maximální přesnosti.

 

Předváděcí díl základové desky – frézování kapsy

Stroj: YBM950V

Materiál: S50C

Obrobek: 400 x 300 x 80 (mm)

Odchylky všech otvorů do 5 µm. Zvláštní pozornost patří přesnosti kolmých stěn kapsy: Měření horní, střední a spodní části kapsy obrobeno s odchylkami menšími než 1µm.

 

Aplikace: zkušební kus tvárníku a jádra

Přesnost dílů s tolerancemi menšími než 5µm.

Obě části jsou frézovány odděleně nicméně perfektně pasují. Toho lze docílit pouze precizním strojem s perfektní přesností opakovatelnosti.

 

 

CNC invest, s.r.o.

30 let tradice v dodávkách CNC strojů pro sériové produktivní obrábění, ultra-přesné obrábění a broušení.

Od miniaturních obrobků po turbíny, hřídele větrných elektráren, součásti motorů, přesných forem a profilů.