Cimatron: řešení pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem

kategorie: konstrukční, výrobní a simulační software

Cimatron je CAD/CAM systém specializovaný pro potřeby nástrojáren a nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby nástroje od nabídky po dodávku. S přihlédnutím k potřebám výrobců zabývajících se konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem jsou do Cimatronu začleněny funkce pro rychlou analýzu zaformování dílu usnadňující jak samotnou úvodní úvahu nad konstrukcí formy, tak rychlou tvorbu nabídky. Tyto funkce poskytují všechny nutné nástroje pro zvýšení flexibility při návrhu technologičnosti konstrukce s ohledem na využití praktických zkušeností uživatelů a umožňují efektivní konstrukci vstřikovacích forem.

 

 

Návrh rozložení formy

Prvním krokem při práci na vstřikovací formě je vždy import modelu od zadavatele. Ten je velmi často „rozbitý“ a je tedy nejprve nutné ho opravit. Díky možnosti střídat práci pomocí ploch a objemů, bývá tato etapa v Cimatronu poměrně snadná. Další klíčovou funkcí jak při tvorbě nabídky, tak při vlastní konstrukci, je rychlá analýza dílu, která v několika vteřinách ukáže jeho zaformovatelnost. Uživatelský komfort zvyšuje skutečnost, že Cimatron vytváří strom použitých funkcí s možností zpětné editace kdykoli během práce.

 

 

Konstrukce formy na vstřikování plastů

Cimatron, vyvíjený jako software pro konstrukci a výrobu nástrojů, má k dispozici řadu funkcí, které výrazně usnadňují konstrukční práce včetně forem na vstřikování plastů. Některé jsou běžné a samozřejmé, např. import z katalogů normálií dodavatelů, jiné už tak samozřejmé nejsou. Umožňuje například vkládání šroubů na místo, kde pro ně ještě není přichystán otvor. Při vložení šroub automaticky ořízne správnou velikost a tvar otvoru ve všech procházejících komponentách a vytvoří i závit na poslední komponentě. Podobné možnosti má pro vkládání kolíků, vyhazovačů, pružin, těsnících kroužků, koncovek na hadici atd. Je možný i import kompletních základů formy od dodavatelů normálií. V krocích následujících po zaformování dílu formy na vstřikování plastů nabízí Cimatron a formy na vstřikování plastů progresivní tvorbu chlazení s analýzou bezpečné vzdálenosti chladicího okruhu od ostatních komponent a síly materiálu okolo kanálu. Umožňuje také volbu tvaru vtoku a průřezu vtokové soustavy. K dispozici je efektivní tvorba vyhazovacích systémů, kdy stačí zvolit průměr vyhazovače a zvolit místo, kde chceme vyhazovač mít. Cimatron se automaticky podívá do katalogu normálií a na zvolené místo vloží nejkratší možný vyhazovač. Takto jednoduše lze vložit více vyhazovačů naráz a Cimatron je automaticky roztřídí podle délek. Cimatron má k dispozici i další nadstavby, například analýzu vstřiku plastů či jednoduché a efektivní změnové řízení, kdy i po dokončení celé formy je možné změnu v původním modelu rychle zapracovat do celého projektu.

 

 

Integrované CAD/CAM řešení na míru – šetří čas i peníze

Řešení Cimatron pro tvorbu forem na vstřikování plastů nabízí nejen vše výše zmíněné pro návrh a konstrukci forem, ale obsahuje i specializované nástroje pro konstrukci elektrod a nastavení EDM hloubicích strojů. Má k dispozici také CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování. Díky své komplexnosti dokáže ušetřit množství času, a tím i finančních prostředků. V jednom uživatelském prostředí lze nacenit, navrhnout, konstruovat, připravit technologii obrábění, generovat NC kód a následně provést simulaci se strojem, ale i připravit nastavení a nastavit hloubicí EDM stroj. Zároveň je však konfigurace konkrétní licence softwaru cíleně seskládaná podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje. Vyžíváním integrovaného CAD/CAM řešení lze dosáhnout až 20% časové úspory.