Cimatron: řešení pro konstrukci a výrobu postupových a transferových lisovacích nástrojů

kategorie: konstrukční, výrobní a simulační software

Cimatron je CAD/CAM systém specializovaný na potřeby nástrojáren a nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby nástroje od nabídky po dodávku. S přihlédnutím k potřebám výrobců zabývajících se lisováním plechových výlisků jsou do Cimatronu začleněny funkce odstraňující zásadní nepřesnosti při rozvinu dílů a usnadňující jak samotnou úvodní rozvahu nad rozvinem a rychlou tvorbu nabídky nástroje, tak i jeho konstrukci a výrobu. Tyto funkce poskytují všechny nutné nástroje pro zvýšení flexibility při návrhu technologičnosti konstrukce s ohledem na využití praktických zkušeností uživatelů a umožňují efektivní konstrukci postupových a transferových lisovacích nástrojů.

 

 

Návrh rozvinu

Pro rozvin plechového dílu nabízí Cimatron a postupové lisovací nástroje řadu funkcí založených na využití znalosti vlastností materiálu s možností úpravy polohy neutrálních vláken a analýzy metodou konečných prvků pro stanovení optimálních technologických postupů. Už při předběžném návrhu je v Cimatronu zohledněn tvar výlisku včetně postupných kroků rozvinu. Předběžný návrh slouží také ke kalkulaci ceny, a tím i k vytvoření kompetentní nabídky.

 

 

Hybridní technologie pro návrh střižného plánu

Cimatron radikálně zkracuje čas návrhu střižných cyklů pomocí hybridní 2D/3D funkcionality s realistickou vizualizací a následně i zefektivní jednotlivé kroky střihu. Aplikace navrhne umístění rozvinutého dílu s optimálním využitím materiálu na plechový pás. Uživatel určí počet kroků lisovacího nástroje a pro každý tvářecí krok vloží patřičný tvar rozvinu.

 

 

Konstrukce lisovacího nástroje

Celá sestava lisovacího nástroje je souborem kroků odvozených z jednotlivých ohýbacích a střižných fází procesu, normalizovaných katalogových dílů a dalších technologických součástí. Pro konstrukci jsou k dispozici následující nástroje:

  • výkonné geometrické funkce pro rozviny a deformace ohýbaných, zkroucených a jinak tvarovaných prvků
  • možnost vytváření rozvinů do rovinné i obecné plochy
  • hybridní modelář, speciálně navržený pro plošné tváření
  • analýzy deformací dílu, např. jeho ztenčení či vlnění, odhalení nebezpečných zón vzniku trhlin a odpružení při ohýbání
  • konstrukční prvky pro rychlou tvorbu technologických dílů (vložky, tvarové střižníky, střižné matrice, ohybníky a ohybové matrice...)/li>
  • katalogy dílů a mechanismů (kotevní a vodicí desky, sloupky...)
  • automaticky generovaný kusovník.

 

 

Analýzy deformace dílu

Klíčem k výrobě kvalitního a funkčního lisovacího nástroje je analýza umožňující svými pokročilými algoritmy lépe předvídat možná úskalí a problémové prvky v procesu tváření. Cimatron přesně identifikuje zúžení či vlnění materiálu a umožní uživateli navrhnout jiné řešení či změny v konstrukci. Tím se předejde odhalení trhlin ve výlisku až po vyrobení lisovacího nástroje nářadí při výrobě prvních kusů.

 

 

Integrované CAD/CAM řešení na míru – šetří čas i peníze

Cimatron pro postupové lisovací nástroje nabízí nejen vše výše zmíněné pro návrh a konstrukci postupových a transferových lisovacích nástrojů, ale má k dispozici také CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování. Díky své komplexnosti dokáže ušetřit množství času, a tím i finančních prostředků. V jednom uživatelském prostředí lze nacenit, navrhnout, konstruovat, připravit technologii obrábění, generovat NC kód a následně provést simulaci se strojem. Zároveň je však konfigurace konkrétní licence softwaru cíleně seskládaná podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje. Vyžíváním integrovaného CAD/CAM řešení lze dosáhnout až 20% časové úspory.