ZAPSI zber strojových dát

zapsi-bsk.png

Systém umožňuje zbierať strojové dáta z výroby . Zákazník dostáva v ONLINE režime informácie o stave výroby.

V čase neustále sa zvyšujúcich cien energií Vám dokáže ZAPSI poskytnúť informácie o odbere jednotlivých strojov v priebehu výrobných operácií, ich vyťažiteľnosti ...

V prípade požiadavky je možné strojové dáta spárovať s tzv. terminálovými dátami ( kto + na akej zákazke robil, prípadne dôvody prestojov...).

 

 

ZAPSI spotreba