Bartech: virtuální veletrh Výroba forem


Firma BARTECH SLOVAKIA bola založená roku 1999 a od počiatku vzniku sa špecializuje na technológie automatickej identifikácie s využitím čiarového kódu a RFID prvkov.
Dodávame zariadenia pre tlač a snímanie čiarového kódu a RFID prvkov, software pre mobilný zber dát v logistike a výrobe a ďalšie systémy a automatizačné prvky pre kontrolu kvality výroby. Sme autorizovaným partnerom najväčších svetových výrobcov identifikačnej techniky a SW ako sú napr. firmy ZEBRA, HONEYWELL, DATALOGIC, UNITECH, TOSHIBA, TEKLYNX a SEAGULL SCIENTIFIC.

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobné firmy z oblastí strojárskeho, automobilového a plastikárskeho  priemyslu. Našim partnerom dodávame nielen špičkové technológie a hardvér, ale poskytujeme aj odborné konzultácia pri zavádzaní RFID systémov na kontrolu a sledovanie výroby.

Na veľtrhu VÝROBA FORIEM predstavujeme vlastné softvérové riešenie Tools Management System pre komplexnú evidenciu pohybu a sledovanie pravidelnej údržby foriem počas celého životného cyklu.

Okrem základnej evidencie je v programe možnosť nastavovať aj intervaly pre pravidelné kontroly, opravy, revízie či čistenie tohoto sledovaného materiálu. Program včas upozorní na potrebu vykonania týchto operácií a nasledovne na jednom mieste uchováva aj protokoly o ich vykonaní vo väzbe na odpovedného pracovníka. Ku každej evidovanej položke je možno ukladať tiež rôzne sprievodné dokumenty a obrázky.

Veľkou výhodou tohto riešenia je možnosť širokého užívateľského prispôsobenia parametrov evidencie. Používateľ má možnosť do evidencie pridávať vlastné atribúty – vlastnosti – evidovaného materiálu, zvoliť ich pomenovania ako aj jednotky, v ktorých sa majú zobrazovať. Zaznamenávanie všetkých operácií s evidovanou formou vrátane mena pracovníka, ktorý operáciu vykonal, firmám výrazne pomáha pri kontrolných a certifikačných auditoch.

Toto riešenie si pre evidenciu vybrali napríklad firmy  HELLA, NEMAK či MAHLE BEHR, ktoré oceňujú práve možnosť si toto riešenie užívateľsky prispôsobiť svojim potrebám.

BARTECH SLOVAKIA je modernou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou s orientáciou na zákazníka, ktorá kladie dôraz na osobné hodnoty a profesionalitu členov svojho tímu

Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.