Fokus

# Rozhovor | # Vzdělávání | # Obrábění | # Lidské zdroje | # EMO

Richard Smith: úspěch každého lídra plně závisí na týmu