Solid Edge

Solid Edge - Špičkový software pro 3D návrh

 

 

Solid Edge je 3D CAD systém primárně určený pro návrh strojírenských konstrukcí. Jeho funkce však umožňují vytvářet mnohem více. Od designu nábytku až po 3D modelování komplexních ploch.

Solid Edge je dnes, stejně jako při svém uvedení v dubnu 1996, nositelem pokrokových technologií, které se postupem času stávají standardem v oblasti 3D modelování.

Pokud pracujete se 3D CAD systémem Solid Edge, nevytváříte pouze virtuální prototypy svých výrobků, ale zároveň zakládáte, organizujete a třídíte zkušenosti celého konstrukčního týmu pro budoucí opětovné použití.

Pomocí synchronní technologie software Solid Edge urychluje navrhování výrobků i provádění revizí a vylepšuje opakované používání dat modelů.

Prostřednictvím rychlejšího 2D kreslení, špičkového navrhování plechových součástí, flexibilního modelování součástí a sestav, integrovaného realistického rendrování a bezkonkurenční mobility pomáhá Solid Edge lépe navrhovat výrobky.

 

Popis

Solid Edge je vybudován na základech jedinečné technologie Stream XP, která zaručuje jednoduchost naučení pro začínající, snadnost používání pro příležitostné, a rychlost a efektivnost pro rutinní uživatele. Základními pilíři, na kterých je postavena celá aplikace jsou ergonomie, interaktivní uživatelské prostředí a procesně orientované technologie. To vše ve známém prostředím Windows přináší uživatelům jedinečné výhody. 

Při prvním setkání se Solid Edge si uživatel může zapnout postranní lištu na pravé straně v Solid Edge a spustit Cvičení Solid Edge pro snadnější zvládnutí programu. K dispozici je celkem 33  cvičení ve kterých se krok po kroku naučíte základním příkazům pro rychlé zvládnutí programu. Po zvládnutí několika základních příkazů je uživatel schopen pracovat s naprostou většinou modelovacích operací. To je docíleno pomocí unifi kovaného uživatelského prostředí a inteligentních průvodců ve formě pracovní lišty, kteří vedou uživatele postupnými kroky, které je nutné vykonat k vytvoření konstrukčního prvku. 
Pro více informací si vyberte jednu ze složek v menu.

Jako další výukový nástroj je v téže liště nabídka Samostudium Solid Edge, kde si osvojíte, nebo procvičíte velké množství příkazů pro rychlou a efektivní práci v programu.

Jednotlivé moduly v Solid Edge

Přechod ze 2D do 3D

 • Plně integrované prostředí pro práci ve 2D
 • Import 2D výkresů (dwg, dxf, ...)
 • Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů

Modelování

 • 3D Objemové modelování
 • Rapid Blue technologie pro modelování obecných ploch
 • Parametrizace (nepovinná)
 • Konverze analytických křivek na B-spline
 • Křivky s ochranou tvaru
 • Zaoblení s podporou G2 přechodů (navazující křivost)
 • Zebra, analýza křivosti
 • Dynamická editace
 • Funkce pro plastové díly
 • Booleovské operace i pro práci s plochami
 • Plná podpora pro varianty dílů
 • Knihovna konstrukčních prvků
 • Využití 2D výkresů pro 3D modelování
 • Dělicí křivka a dělicí plocha
 • Analýza úkosů ploch
 • Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben křivosti křivky
 • Primitiva pro snadné a rychlé modelování složitých celků
 • Pole prvků podle křivek
 • Text v profilu

Modelování plechových dílů

 • Technologicky specifické funkce jako jsou lemy, narovnávání a zpětné složení ohybu, vyříznutí kolmo na plochu ...
 • Asociativní rozvin (i pro importované modely)
 • Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů, větracích otvorů
 • Úprava rohu s technologickými výřezy
 • Převedení tenkostěnného tělesa na plechový díl
 • Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost
 • Střednicová plocha
 • Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF

Sestavy

 • Správa dat - práce v týmu, stav součásti/sestavy/výkresu (rozpracovaný, schválený, zakázaný, ...)
 • Práce s velkými sestavami - konfigurace zobrazení
 • Při otevírání načtení pouze struktury vrcholové sestavy.
 • Systémové knihovny pro práci s funkčními celky
 • Zjednodušená reprezentace dílů i sestav
 • Hybridní 2D - 3D asociativita
 • Inter-Part modeling
 • Inteligentní komponenty
 • Konstrukční asistenti - senzory
 • Exploze sestavy
 • Grafické řezy sestavou
 • Generování kusovníku bez otevření sestavy
 • Interaktivní analýza mechanismů v sestavě včetně kontaktní analýzy
 • Nastavitelné sestavy a díly
 • Konstrukční prvky v sestavě / sestavou řízené konstrukční prvky v dílech
 • Virtuální sestavy
 • Podpora hladin ve skicách
 • Asociativita mezi díly uvnitř sestavy i nezávisle na ní
 • Kóty u vazeb
 • Rodiny sestav
 • Přeskupení komponent včetně zachování vazeb
 • Nastavení pohledu na vybrané díly
 • Knihovna standardních dílů
 • Systémové knihovny pro práci s konstrukčními celky

Rámové konstrukce

 • Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů
 • Automatické zakončení profilů

Svařence

 • Import modelu sestavy z polotovarů
 • Opracování dílů před svařením
 • Model se svary
 • Opracování po svaření

Kinematika

 • Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb v sestavě
 • Kontrola kolizí
 • Kontrola minimální vzdálenosti
 • Výstup do AVI souboru

Pevnostní analýza

 • Integrovaný řešič FEMAP Express
 • Řešič NASTRAN
 • Procesní průvodce
 • Poloautomatické vytvoření střednicové plochy

Správa dat

 • Chráněný prostor pro bezpečné uložení spravovaných dokumentů
 • Lokální vyrovnávací paměť pro zrychlení práce na síti
 • Generování kusovníku bez otevření sestavy

Výkresová dokumentace

 • Možno použít jako samostatné 2D řešení
 • Podpora hladin, bloků a poznámky
 • Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení dílů sestav
 • Aktualizace pohledů řízená uživatelem
 • Řezy, částečné řezy, detaily a zkrácené pohledy
 • Kótování ve 3D pohledu
 • Strojírenské symboly
 • Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé vygenerování
 • Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D model
 • Generování kusovníku včetně automatického pozicování
 • Generování tabulky děr
 • Mapování změn při aktualizaci pohledu
 • Systém pro vyhledávání neaktivních nebo přerušených propojení
 • Podpora uživatelem definované šablony s nastavením pohledů pro rychlé automatické generování výkresů
 • Vystínované výkresové pohledy
 • Uživatelem definovaná hranice detailu
 • Podpora pro zobrazení referenčních rovin a skic z modelu ve výkresu
 • 3D kóty
 • Uživatelem definované styly čar, šraf a kót

PMI - výrobní informace

 • Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí a sestav
 • Plná shoda s normou ASME YI4.4I
 • Pohled mají přiřazeny viditelnost řezů, poznámek, kót
 • Popisy s odkazy na atributy souborů

Kreslení schémat

 • Konverze bloků z DWG formátu
 • Bohaté knihovny symbolů

Vizualizace

 • Phong shading, Ray Traycing
 • Stíny
 • Reflexe
 • Perspektiva
 • Textury, Bumps
 • Animace

Prohlížečky dokumentů

 • Solid Edge Viewer
 • XpresReview
 • JT2Go
 • eDrawings

Rozšiřující moduly Solid Edge

Solid Edge Machinery Library

 • databáze normalizovaných součástí - spojovací materiál, profily atd.

Ohýbané trubky, potrubní systémy

 • Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie potrubí
 • Generování výrobního výkazu pro ohyby
 • Zjišťování celkové délky
 • Definice různých zakončení

Solid Edge Piping Library

 • databáze normalizovaných součástí pro modul Potubí

Kabelové svazky

 • Propojení s eCAD produkty
 • Automatizovaný procesní průvodce

Publikování na Internetu

 • Automatické publikování dílů, sestav a atributů

Catia Translator

 • převod nativních souborů Catie do Solid Edge a ze Solid Edge do Catie

Solid Edge Simulaton

 • pevnostní a teplotní simulace MKP přímo v prostředí Solid Edge

Solid Edge Mold Tooling

 • Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí roviny
 • Víc dílů v jedné vložce
 • Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky
 • Průvodce pro tvorbu elektrod
 • Automatizovaná tvorba různých typů vtoků
 • Automatizovaná tvorba chlazení
 • Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice formy i komponenty

Solid Edge Electrode Design

 • tvorba elektrod

Referenční video firmy HESTEGO a.s.

O společnosti HESTEGO a.s.

Společnost HESTEGO a.s. je českou strojírenskou firmou, jejíí všestrannost a preciznost ve zpracování plechů je výsledkem dlouholetých zkušeností a profesionálního lidského kapitálu.

HESTEGO a.s. je jedním z největších producentů ve své oblasti a spolehlivým a důležitým partnerem ve strojírenském, elektrotechnickém, ropném a dopravním průmyslu v Česku i zahraničí. Svou image si vybudovala jak na poli technologického vývoje a designu, tak i konstrukce a výroby.

Firma HESTEGO a.s. je již několik let obchodním partnerem a spokojeným zákazníkem naší firmy. Ke své práci firma HESTEGO a.s. využívá systémy Solid Edge a Temacenter.