NX CAM

Řešení NX CAM - Solid Edge CAM Pro je skutečně jiné, vychází z úspěšného systému NX. Mezi jeho klíčové funkce patří například pokročilé možnosti programování, postprocesing a způsoby simulace. Každý z modulů NX CAM - Solid Edge CAM Pro poskytuje více možností oproti standardům, které lze očekávat od obvyklých CAM aplikací. Například integrovaná simulace obráběcích strojů je namísto obecných údajů o dráze nástroje řízena přímo výstupem postprocesoru systému NX CAM - Solid Edge CAM Pro. Díky tomu můžete s NX CAM - Solid Edge CAM Pro dosáhnout vyšší úrovně ověřování NC programů v rámci vlastního CAM systému. Systém NX CAM - Solid Edge CAM Pro se využívá v mnoha průmyslových oborech. Nabízí prověřené funkce pro výrobu v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, výrobu lékařského vybavení, forem a lisovacích nástrojů a používá se i v dalších oblastech strojírenství. Ať máte malou dílnu s několika obráběcími stroji, nebo velký tým výrobních techniků, pracujících na mnoha obráběcích strojích, systém NX CAM - Solid Edge CAM Pro vám poskytne řešení odpovídající vašim potřebám.

Řešení NX CAM - Solid Edge CAM Pro disponuje širokou nabídkou komplexních funkcí pro NC programování, která programátorovi NC strojů umožní řešit mnoho úloh v jediném systému.

Popis

Moduly NX CAM - Solid Edge CAM Pro

 

2 1/2osé frézování

Tento modul umožňuje jednoduché frézování a vrtání, které se využívá téměř v každé programovací úloze. Pro dráhy nástroje lze mezi nabízenými vzory volit například zig-zag, ofsety nebo zapichovací způsob frézování. Využít můžete různé metody od ručního polohování nástroje až po pokročilé hrubovací trochoidální obrábění. Všechny frézovací moduly lze kombinovat s modulem pro soustružení a umožnit tak NC programátorům podporu soustružnicko-frézovacím strojům.

 

3osé frézování

Hrubování, zbytkové frézování, předdokončování a dokončování konturovaných povrchů jako reakce na obrábění volných tvarových ploch. Tato schopnost obsahuje dodatečnou funkčnost potřebnou pro vysokorychlostní obrábění.

 

5osé frézování

Flexibilní 5osé programovací funkce jsou k dispozici s vysoce automatizovaným výběrem obráběných ploch a přesným řízením osy nástroje.

 

Obrábění lopatkových kol

Procesně zaměřený modul pro NC programování, podporuje specializované operace s využitím 5osého způsobu řízení. Využívá se pro obrábění komplexních rotačních lopatkových strojních součástí, jako jsou turbíny nebo kompresorová kola.

 

Soustružení

Modul umožňuje jednoduché 2osé soustružení stejně tak jako soustružení složitějších tvarů s použitím více vřeten a revolverových hlav. Systém umí pracovat s objemovými tělesy, drátovými modely nebo s 2D profily. U strojů kombinujících technologie soustružení a frézování lze tento modul dle potřeby propojit s libovolnými frézovacími moduly.

 

Drátové řezání EDM

Podporuje programování ve 2osém a 4osém režimu, včetně profilování s více průjezdy, reverzaci směru pohybu drátu a bezodpadové odebírání materiálu z ohraničené oblasti.

 

FBM Autor

Tento modul vám umožní vytvářet a upravovat definice funkcí a automatizační procesy řízené pravidly prostřednictvím našeho editoru MKE (Machining Knowledge Editor).

 

Simulace NC stroje

Plně integrovaná simulace obrábění řízená G-kódem, využívající generovaný výstup z postprocesoru, čímž se velmi blízko přibližuje chování reálného obráběcího stroje. Současné pohyby stroje z více kanálů jsou synchronizovány a analyzovány. Integrovaný modul Machine Tool Builder vytváří realistické kinematické sestavy strojů.

 

Pokročilý CAD systém pro NC programování

Nejnovější CAD technologie systému NX usnadní a urychlí přípravu a případné úpravy 3D modelů součástí. Modelovací funkce pro NC programování lze využít pro tvorbu 3D modelů polotovarů, nástrojů, přípravků, sestav obráběcích strojů. Úroveň CAD funkcí závisí na vybraném balíčku CAM.