Dotace školení "POVEZ II"

Dotace na školení CAD/CAM

POVEZ II - "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Využijte našich zkušeností a nechte se vyškolit své zaměstnance našimi profesionální lektory v našich plně vybavených učebnách a zvyšte konkurenceschopnost firmy!

Dotační program je určen pro firmy (s.r.o. a a.s.) i pro OSVČ a můžete jej využít na vzdělávání svých zaměstnanců nebo sebe (pokud jste OSVČ).

Projekt proplácí 85% nákladů na vzdělávací aktivitu + mzdy po dobu školení navrženým zaměstnanců.

Naše firma má dva akreditované kurzy na „Čtení a kreslení technické dokumentace se zaměřením na Solid Edge“ a „Programátor CNC strojů se zaměřením na CAM Express“. Akreditaci na tyto projekty vlastní naše firma již od roku 2011.

Předpokládaná doba trvání tohoto projektu je do 30. 11. 2022 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků, proto neváhejte a kontaktujte nás.

Můžeme Vám pomoci s vypracováním a podáním žádostí.

Michal Brynych - 724 094 371, mbrynych@tpvgroup.cz