SOLIDWORKS Plastics

produktová karta ke stažení

 

SOLIDWORKS PLASTICS

SOLIDWORKS Plastics je software pro společnosti, které se zabývají tlakovým litím, konstruují plastové součásti nebo vyrábějí vstřikovací formy. Umožní posoudit a optimalizovat konstrukci plastových dílů a vstřikovacích forem a navrhnout vhodnou technologii vstřikování.  Předpovídá výrobní vady v nejranějších fázích konstrukce výlisků a forem. Tím eliminuje nákladné přepracování forem, zlepšuje kvalitu plastových dílů a optimalizuje čas výrobního cyklu. Plastics dokáže simulovat složité tvary pomocí plošné i objemové sítě. Umožňuje simulaci pokročilých procesů jako je vstřikování s asistencí plynu, bi-refringance, overmolding, více komponentní vstřikování, více vtoků, kaskádové vstřikování a další. Software SolidWorks Plastics je nabízen ve třech produktových balíčcích.

 

Plastics Standard

SOLIDWORKS Plastics Standard je určený pro konstruktéry plastových dílů. Zjišťuje, jakým způsobem materiál vyplňuje dutinu formy. Umožňuje optimalizaci tvaru výlisku z hlediska naplnění formy, nalezení studených spojů, vzduchových kapes, předpovědi propadlin a analýzy smrštění.

obrazek-solidworks-plastics-c.1.png


Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional je určený pro konstruktéry forem. Jeho součástí je analýza “Tok“ a „Dotlak“. Vyhodnocuje proces tuhnutí materiálu v dutině formy. Počítá s tlakem, který má za následek další pronikání materiálu do dutiny při smršťování a tuhnutí. Prostřednictvím analýz “Tok“ a „Dotlak“ počítá dobu plnění, profil vstřikovacího tlaku, dobu udržování tlaku, správnou teplotu taveniny, teplotu formy, polohu vtokového ústí, návrh vtokového kanálu a další.

obrazek-solidworks-plastics-c.2.png

Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium doplňuje analýzy z Plastics Standard a Plastics Professional o výpočet deformace vstřikovaného dílu po vyjmutí z formy a plnohodnotnou analýzu chlazení. Umožňuje navrhnout chladící kanály formy, zohledňuje vliv chlazení při výpočtu deformace. Ověřuje účinnost a rovnoměrnost chlazení formy. Výstupem z Plastics Premium jsou například celkové i lokální deformace dílu, deformace vlivem teploty vzduchu, zobrazení smrštění výlisku po zchladnutí, rozložení teploty dílu na konci chladnutí.

obrazek-solidworks-plastics-c.3.png

 

Pro více informací nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

 

TOP TECH s.r.o., Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25284479, DIČ: CZ25284479

www.top-tech.cz

tel.: 494 33 99 11

obchod@top-tech.cz