The CUBE

The Cube, což je špičkové AI řešení pro malé, střední a velké společnosti, které detekuje závady a  nedokonalosti výrobků, dílů a povrchů. V uplynulých letech jsme od našich klientů zjistili, že současná řešení pro vizuální kontrolu jsou velmi nákladná, což vyžaduje velké investice nejen na nákup, ale také na provoz těchto systémů.

 

Na druhou stranu existují inteligentní kamery, které jsou cenově dostupné a nenáročné na údržbu, ale mohou provádět pouze velmi omezený soubor jednoduchých inspekčních úkolů. V podstatě si jen málo společností mohlo dovolit zvýšit kvalitu počítačové vizuální inspekce a důsledkem je, že většina firem stále důvěřuje lidmi prováděné kontrole kvality, což vede k mnoha přehmatům. Ve skutečnosti dnes nikdo nechce být kontrolor kvality. Kdo by chtěl denně trávit osm hodin inspekcí malých částí, jednu po druhé? Naše řešení tento proces nejen automatizuje, ale rovněž i poskytuje nový nástroj pro společnosti, které tak mohou nabídnout vzrušující kariérní příležitosti v oddělení vizuální kontroly. Nyní budou pracovníci obsluhovat nejmodernější technologická zařízení. Jasným závěrem je, že nízká kvalita znamená nízký zisk. Nezjištěné vady a nedostatky v hotových výrobcích zasílaných klientům nebo v příchozím zboží používaném v návazném výrobním procesu mají za následek nevítané vícenáklady. Vysoká kvalita tedy znamená vysoký zisk, ale jen málokdo si to může dovolit. Cube řeší tento problém s bezkonkurenční přesností v inspekčních úkolech, s přátelsky nastaveným přístupem nejen v nákladech na vybavení a licencování, ale také v samotném provozu. Je to opravdu snadné, každý se naučí inspekční úkoly během několika minut a může jej použít libovolný operátor.

AI bude hrát zásadní roli při optimalizaci provozních výdajů výrobních společností, nyní bohužel více než kdy jindy, kdy se společnosti zaměří spíše na

optimalizaci svých provozních výdajů než na velké kapitálové výdaje. Nicméně AI a strojové učení mohou optimalizovat a ladit provozní aktiva tak, aby fungovala s nejvyšším možným výnosem a nejnižšími provozními náklady. Optimalizace údržby a provozu sníží náklady na energie, prodlouží životnost dílů a nástrojů, nenastanou také nákladné prostoje, což ve výsledku povede k významným úsporám výrobních společností.

více informací

https://goodai-solutions.com/the-cube/