Inženýring

Inženýrské činnosti

Pomáháme vám s přípravou i realizací investičních a modernizačních projektů. Poskytujeme konsultace pro přípravu vhodného technického i ekonomického řešení, etap a harmonogramu projektu. Naši zkušení inženýři pomohou minimalizovat rizika spojená s realizací investic do nových technologií i pro modernizaci stávajících. Pracujeme s jakostními metodami inženýringu - metodou správné inženýrské praxe.

Příprava projektů automatizace a výrobního IT

 • Technické konsultace
 • Studie pro podporu investičních záměrů
 • Migrační strategie řídicích systémů
 • Kvalifikované odhady nákladů

Specifikace a dokumentace

 • Pomoc pro uživatelské specifikace (URS) - zadání projektů
 • Zpracování poptávkové dokumentace
 • Odborná pomoc pro vyhodnocení nabídek a výběru dodavatele
 • Analýzy rizik
 • Zpracování dokumentace projektů

Projekty automatizace a výrobního IT

 • Funkční specifikace projeku (FS)
 • Řízení všech etap realizace projektů
 • Organizace a zajištění dodávek komponent, elektrického vybavení a rozváděčů
 • Řízení montáží elektro, MaR a řídicích systémů včetně komunikačních sítí
 • Školení, dlouhodobá podpora zákazníků a servis

 

Kontakt pro dotazy a rezervace schůzek on-line s projektovými manažery Compasu:
Romana Prokopová, email: romana.prokopova@compas.cztel. +420 567 567 23