Seznam produktů

Inženýring

Pomáháme vám s přípravou i realizací investičních a modernizačních projektů. Poskytujeme konsultace pro přípravu vhodného technického i ekonomického řešení, etap a harmonogramu projektu. Naši zkušení inženýři pomohou minimalizovat rizika spojená s realizací investic do nových technologií i pro modernizaci stávajících. Pracujeme s jakostními metodami inženýringu - metodou správné inženýrské praxe.

detail produktu
 

Stroje, zařízení a robotika

COMPAS automatizace je systémovým integrátorem robotů do různých výrobních technologií. Nabízí komplexní řešení v oblasti mechaniky, robotizace s konstrukcí jednoúčelových strojů, zařízení, analýzy, úpravy strojů i linek, implementace robotů, úpravy technologických zařízení, řešení s roboty Staubli, KUKA, Fanuc,.., aplikace s kolaborativními roboty. Konstrukci a dodávky strojů, linek, robotizovaných pracovišť dodává Compas robotika, s.r.o.

detail produktu
 

Projekty automatizace

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN. Pro zpracování projektů používáme programový produkt ePLAN a AutoCAD. Zpracované dokumenty ukládáme do DMS systému M-files.

detail produktu
 

Elektrické pohony

Nabízíme řešení veškerých úloh souvisejících s aplikací elektrických pohonů v mechanizaci a automatizaci výroby. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis. Naši specialisté mají zkušenosti s nasazováním elektrických pohonů jak pro jednoduché, tak i velmi složité úlohy. Příklady aplikací najdete v sekci Případové studie.

detail produktu
 

Řídicí systémy a HMI

Vyvíjíme aplikace řídicích systémů pro různá odvětví. Nasazujeme řídicí systémy firmy SIEMENS a související prvky rodiny TIA. Pro diskrétní výroby využíváme PLC rodiny Simatic S7, pro řízení větších technologických procesů systém Simatic PCS7. Jako HMI využíváme operátorské panely a vizualizaci HMI WinCC a InTouch Jako další platformu nabízíme stále populárnější řídicí systémy Beckhoff.

detail produktu
 

Dodávky prvků automatizace

SIEMENS TIA komponenty
Dodáváme kompletní spektrum automatizačních prvků SIEMENS (řídicí systémy, PLC, HMI, elektrické pohony, polní přístroje a další elektrokomponenty). Podle Vašich požadavků Vám můžeme poradit nákup optimálních prvků nebo v případě, že víte, co potřebujete, můžete zaslat svoji specifikaci na naši kontaktní

detail produktu
 

Výrobní IT - Plánování, řízení, sledování, vyhodnocování výroby a údržby

Mnoho podniků již instalovalo moderní technologie vybavené vysokým stupněm automatizace, více či méně efektivní IT systémy a optimalizovalo svoje logistické i řídicí procesy. Existuje ještě něco, čím by mohly podniky zlepšit efektivitu své výroby?

detail produktu
 

Prezentace COMPAS - Digitální výroba diskrétní, dávková

Přínosy systému COMES pro řízení diskrétní výroby
Zajišťujě kapacitní plánování diskrétní výroby, řízení skladů surovin i výrobků, materiálovou logistiku výroby, sledování zakázek, operativní řízení výroby, dokumentaci výroby, řízení údržby strojů. Uživatelé oceňují komplexnost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce COMES.

detail produktu
 

Odborný článek Automatizace a digitalizace k podpoře ekonomiky a výroby

Obtížné období recese a opatření proti nemoci covid-19 působí problémy občanské společnosti i podnikům na celém světě, ale současně podněcuje aktivitu lidí k překoná-ní těžkého období, jejímž výsledkem mohou být inovace a další rozvoj výroby. Překonat krizové období je nezbytný cíl, ale jak na to?

detail produktu