Zálohování do CDC Cloudu

Asi tušíte, že data by měla být zálohována a možná je i zálohujete, ale…

- odpovídá DR plán požadavkům společnosti?

- jsou zálohy pravidelně testovány?

- co by se stalo, kdybyste o data, popř. jejich část přišli?

- máte vypracován DR plán?

- jste si jistí, že data v případě potřeby obnovíte, popř. v jakém čase (RTO) a jak staré (RPO)?

 

Zálohujte svou virtuální infrastrukturu bezpečně mimo budovu firmy. Snadno tak ochráníte důležitá data i při požáru, povodni nebo třeba závadě v elektrické síti. S využitím Veeam Cloud Connect vám vytvoříme soukromý cloud na míru.

veeam1.jpg

Definujte si RTO, RPO a najděme společně cestu k nastavení dodržování těchto veličin:

RTO (Recovery Time Objective)

RTO vyjadřuje kolik času je zapotřebí pro obnovu dat a celého provozu poškozeného systému. Dnešním trendem je již v oblasti dat uvádět tento ukazatel nejen ve dnech, ale i hodinách, minutách či sekundách. Samozřejmostí je obnovení systému v co nejkratší době.

RPO (Recovery Point Objective)

RPO vyjadřuje bod obnovy v čase, ke kterému se obnovení zálohy dat můžeme vrátit. Jedná se tedy

o údaj, vyjadřující frekvenci, v jaké je prováděna záloha dat, resp. o data za jaké období je zákazník

ochoten přijít. Zde je trendem také eliminace tohoto údaje na hodnoty blížící se 0.

veeam-2.jpg

Více informací naleznete ZDE.