IFS Applications – komplexní ERP systém

IFS Aplikace jsou jednotným integrovaným ERP systémem, který podporuje řízení služeb a majetku, výroby, projektů a dodavatelského řetězce. Díky své celosvětové dostupnosti vám tento snadno ovladatelný systém umožní čelit změnám v technologiích a podnikání.

Vývoj IFS Aplikací v její dnešní podobě začal v 90. letech a stále pokračuje. Díky tomu bylo možné využít řadu poznatků získaných během vývoje a zavádění jiných obdobných systémů a vyvarovat se některých již překonaných řešení a technologií. IFS Aplikace jsou vyvíjeny od počátku důsledně jako komponentový modulární systém, ve kterém jsou široce uplatňovány standardizované prvky a jednotlivé komponenty jsou koncipovány jako samostatné typizované moduly. Při vývoji jednotlivých komponent využívá IFS nejmodernější technologie především od společností Microsoft a Oracle. Díky komponentové vnitřní struktuře jsou IFS Aplikace snadno modifikovatelné a přizpůsobitelné konkrétním podmínkám a potřebám daného odvětví. Další velkou předností je jejich otevřenost, díky níž je lze snadno integrovat s dalšími softwarovými aplikacemi jiných výrobců. Jedním z příkladů takové integrace je napojení aplikací pro zpracování mezd.

ifs-component-chart.png

IFS při vývoji svých IFS Aplikací důsledně využívá moderní technologie a nástroje

Svědčí o tom mj. trvalá péče, kterou IFS věnuje integraci svého softwaru s prostředím internetu a webových aplikací. Již v 90. letech minulého století IFS přišla s funkcionalitou webových portálů, kterou trvale zlepšuje a rozšiřuje. Díky tomu je prakticky celá funkcionalita IFS Aplikací (až na malé výjimky) dostupná uživatelům z prostředí internetového prohlížeče. Od verze 7.5 disponuje IFS Aplikace zcela novým klientským uživatelským prostředím IFS Enterprise Explorer™. Toto řešení slučuje výhody klasického windows klienta a web klienta a dále přináší do prostředí informačního systému zcela nové funkce a způsoby práce, které byly dosud dostupné pouze v aplikacích vytvářených primárně pro provoz na internetu. Typickým příkladem je analogie vyhledávacích funkcí známých ze serveru Google, kterou IFS využila pro prohledávání databáze podnikového informačního systému.

ifs-internet-explorer-obr.jpg
S verzí 10 přichází nová generace uživatelského prostředí – IFS Aurena

Nové uživatelské prostředí IFS Aurena, inspirované B2B aplikací, je  jednodušší a přehlednější i pro nezkušené uživatele a má přispět k vyšší produktivitě i lepší spolupráci uživatelů.

IFS Aurena podporuje přepínání mezi telefony, tablety a stolními počítači pracujícími v běžných informačních systémech (např. Windows, Android, iOS atd.) a umožňuje tak spustit úlohy na jednom zařízení a dokončit je na jiném. Vše je od okamžiku, kdy se přihlásíte, orientováno na uživatele. Na uvítací obrazovce jsou zobrazeny úkoly, na kterých jste pracovali nejnověji, stejně jako přístup ke všem ostatním, které potřebujete. Hledání umožňuje filtrování výsledků, které vám umožní najít to, co chcete

aurena-obr.jpg

IFS Aplikace je plně lokalizované řešení, s vysokou úrovní podpory

Systém IFS Aplikace je plně lokalizován pro české (případně slovenské) jazykové a legislativní prostředí. Důležité je, že analýza, která je podkladem pro vývoj české lokalizované verze systému, vzniká ve vývojovém centru společnosti IFS přímo v České republice. Je tak zajištěno promítnutí požadavků vyplývajících z platné české legislativy a provozních zvyklostí českých firem do funkcionalit systému IFS Aplikace a rovněž dostatečně pružná reakce na eventuální změny legislativy v ČR.

IFS Aplikace prochází trvalou a průběžnou inovací

IFS Aplikace prochází nepřetržitým vývojem a inovací. Pravidelně 3x – 4x ročně jsou vydávány aktualizace systému (tzv. updaty) a přibližně v cyklu 3 – 4 let dochází k významné modernizaci celého systému, tj. uvolnění nové verze systému IFS Aplikace, obsahující větší množství významných změn a inovací. V rámci standardního poplatku za údržbu instalované IFS Aplikace má uživatel IFS Aplikace právo obdržet bez dalších plateb licenčních poplatků všechny nově uvolňované verze komponent, jejichž licenci už jednou zakoupil. Zákazníci, kteří jsou uživateli IFS Aplikace tak mají záruku, že jejich instalovaný informační systém bude vždy zcela na úrovni nejnovějších poznatků a technologií. Na druhé straně ale nikdo není k instalaci nejnovější verze nucen. Pokud zákazníkovi jeho dosavadní instalovaná verze vyhovuje, může ji používat i nadále, protože podpora každé instalované verze je zajištěna nejméně po dobu 8 let od data, kdy se konkrétní verze aplikace u zákazníka nainstaluje.

Více informací naleznete ZDE.