CDC Data: virtuální veletrh
IT meets OT


budova-cdc.jpg

Společnost CDC Data s.r.o. působí na poli IT od roku 1997. Za dobu svého působení si vybudovala dobré jméno díky svým profesionálním službám a velké základně spokojených zákazníků. Svoji pozici na trhu významně posílila na pomezí let 2020/21, kdy proběhla FÚZE s neméně významnou společností ALTEC a.s., jejíž historie sahá ještě hlouběji, a to do roku 1991.

Sloučením obou společností se vytvořil jednotný a silný subjekt na trhu informačních technologií. Zvýšila se efektivita a stabilita poskytovaných služeb a produktů, rozšířila se síť poboček a servisních center. Nyní dokážeme pokrývat veškeré IT potřeby podniků z různých průmyslových odvětví, a to při zachování nadstandardní kvality dodávaných služeb.

2021-02-casova-osa.jpg

Současná data: