Verifikátory kódov REA

Priame značenie výrobkov DPM kódmi je v automotive běžnou záležitosťou. Nie vždy je však prechod na tento spôsob značenia bezbolestný. Veľmi často sa zákazníci stretávajú predovšetkým so zlou kvalitou a tým pádom aj obtiažným čítaním týchto kódov. Ako overiť skutočnú kvalitu takéhoto kódu a ktoré snímače majú najlepšie predpoklady pre spoľahlivé čítanie DPM kódov?

Pre tieto potreby je možné zakúpiť špeciálne verifikátory DPM kódov. Ide o zariadenie, ktoré dokáže presne zmerať všetky parametre DPM kódov, porovnať ich s normou pre ich vytváranie a kód zaradiť do patričnej kvalitatívnej škály. Protokol o kvalite kódu je jediným správnym argumentom v jednaniach s odberateľom o reklamáciách z dôvodu nečitateľnosti DPM kódu.

mlv-2d.jpgAko jeden z vhodných typov verifikátorov pre DPM kódy môžeme uviesť kompaktný, prenosný typ REA MLV-2D Nemecká firma REA Verifier sa vývojom týchto prístrojov zaoberá už od r.1982 a dnes sú tieto zariadenia používané na kontrolu a hodnotenie čitateľnosti tlačených i priamo označených kódov po celom svete. Vzhľadom k širokej ponuke od jednoduchých, prenosných až po rozmerovo väčšie stacionárne zariadenia sú verifikátory REA často prvou voľbou aj pre zákazníkov v automobilovom priemysle.

vericube.jpgĎalším z veĺmi oblúbených a výkonných verifikátorov REA je rada verifikátorov VeriCube. V tejto rade nájdeme modely špeciálne upravené pre potreby snímania DPM kódov, pharma kódov, s difúznym osvetlením vhodným pre lesklé povrchy alebo pracujcim v infra spektre pre overovanie kvality "neviditelných" kódob. Vo spojení s univerzálnym stojanom budeme lenťažko hladať výrobok s kódom, ktorý by nebolo možné týmto zaridením overiť.

Verifikátory REA pracujú podľa noriem ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR29158, ISO/IEC 15416.