Tools Management Systém

Firma BARTECH SLOVAKIA predstavuje riešenie pre evidenciu foriem a sledovanie ich pravidelnej údržby a opráv počas celej ich životnosti. Toto riešenie si pre evidenciu vybrali napríklad firmy ako HELLA, NEMAK či MAHLE BEHR, ktoré oceňujú najmä možnosť si toto riešenie užívateľsky prispôsobiť svojim potrebám.

Program Tools Management System ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či montážnych prípravkov a iného obežného materiálu. Okrem základnej evidencie je v programe možnosť nastavovať aj intervaly pre pravidelné kontroly, opravy, revízie či čistenie tohoto sledovaného materiálu. Program včas upozorní na potrebu vykonania týchto operácií a nasledovne na jednom mieste uchováva aj protokoly o ich vykonaní vo väzbe na odpovedného pracovníka. Ku každej evidovanej položke je možno ukladať tiež rôzne sprievodné dokumenty a obrázky.

Základným stavebným prvkom programu TMS je SQL databáza, nad ktorou je vystavaná intranetová aplikácia prostredníctvom ktorej je možné uložené a nazbierané dáta prehliadať a spravovať. Nespornou výhodou tohto riešenia je možnosť pracovať s aplikáciou na ktoromkoľvek PC či tablete vo firemnej sieti, ktoré má Internetový prehliadač a prístup k serveru s dátami, bez ohľadu na to, aký operačný systém je na danom zariadení nainštalovaný ( Windows, Android, iOS).

Operátori v prevádzke majú k dispozícii prenosné PDA terminály s nainštalovaným klientom. Pri každej manipulácii s formou či náradím operátor sníma jeho kód a kód pracoviska ( stroja, regálu) odkiaľ /kam materiál berie /vkladá. Súčasne môže zadať aj dôvod, prečo sa s formou či náradím takto manipuluje, Všetky takto pozbierané informácie sa on-line cez WiFi sieť prenášajú do centrálnej databázy na SQL serveri.

Viac informácií získate na https://mobilneriesenia.sk/tms-evidencia/ alebo môžte kontaktovať priamo nášho obchodného zástupcu p. Miroslava Tománka +421 905 312870