StepCheck

100% kvalita výrobkov je dnes alfou a omegou každého výrobcu, ktorý chce na náročných trhoch súčasnosti získavať nové zákazky a expandovať. Preto je treba každý výrobok nie len počas výroby, ale aj pred expedíciou k zákazníkovi skontrolovať, či spĺňa všetky požadované technické parametre.

Koncepcia riešenia

Spôsob testovania samozrejme vždy závisí od konkrétneho typu produktu, ale zjednodušene môžeme povedať, že ide o kontrolu predom definovanej postupnosti jednotlivých krokov a prípadné zaznamenávanie hodnôt, získaných pri tomto overovaní.

V aplikácii je užívateľsky možné definovať ku každému výrobku potrebný počet kontrolných krokov a súčasne pre každý kontrolný krok je možné taktiež definovať zdroj udalostí (komunikačný port) a očakávanú hodnotu na danom vstupe.

Výhodou tohto riešenia je tiež možnosť ku každému kroku priradiť obrázok či detailný textový popis požadovanej operácie čím dochádza k nahradeniu papierovej dokumentácie pracovného postupu. Taktiež zaškolenie nových operátorov na danom pracovisku prebieha oveľa rýchlejšie. V globálnom nastavení je možné zapnúť prihlasovanie operátorov na pracovisko a podporu pre súčasnú, paralelnú obsluhu dvoch identických pracovísk.

Riešenie je dodávané ako celok spolu s priemyselným PC s dotykovou obrazovkou, ktoré je vybavené dostatočným počtom komunikačných portov typu RS-232, USB a logickými vstupmi a výstupmi.

Snímek obrazovky