Príjem váženého tovaru

Toto riešenie bolo vytvorené pre automatické, bezobslužné načítavanie váhy prijímaného tovaru, generovanie skladového štítku s váhou a jedinečným identifikátorom  naskladnovaného kontajnera.

Dáta o naskladnovaných kontajneroch sa ukladajú do databázy vrátane lokácie. Riešenie je doplnené prenosnými PDA terminálmi, ktoré sa používajů najmä pri vyskladnovaní a inventúrach. Pri vyskladnení obsluha zvolí iba druh požadovaného materiálu a systém jej podľa metódy FIFO ponúkne lokáciu kontajnera pre vyskladnenie.