Packing Check

Finálne balenie a príprava k expedícii je v procese výroby poslednou operáciou. Ale kvalitu tohto procesu nie je možné podceňovat. Bolo by zbytočné monitorovať celý výrobný proces a vyrábať iba 100% kvalitné výrobky, ak by pri ich expedícii dochádzalo k zámenám, a koncový užívateľ dostal niečo iné ako si objednal, alebo nesúhlasili počty objednaných a dodaných kusov.

S požidavkou na kontrolu procesu balení a expedície sme sa stretávali vemi často a preto sme vyvinuli produkt PACKING CHECK. Jedným zo zákazníkov, ktorí toto riešenie využíva je aj firma ZWL Slovakia.

Zákazník pri expedícii výrobkov (ozubené kolesá označené laserom vypaľovaným kódom ) balí výrobky do prepraviek. Musí byť presne dodržaný počet kusov v prepravke. Požadovaný počet sa mení podľa druhu zákazky. Jednotlivé prepravky sú po naplnení ukladané na expedičnú paletu. Po naplnení palety musí byť každá paleta označená jedinečným identifikátorom.

Aplikácia zaznamenáva kto, kedy, akú prepravku, ktorú paletu plnil. V prípade opätovnej manipulácie s prepravnou jednotkou ( rozoberanie prepravky / palety napr. z dôvodu zmeny objednávky ) sú všetky operácie zaznamenávané v systéme. ZWL Slovakia vie svojim odberateľom v každom okamihu poskytnúť presné informácie o stave zákazky a zároveň vie presne identifikovať konkrétny kus v balení.

Paleta k expedícii

c-2-vzv.jpg