BarTender - tlač a správa štítkov

BarTender nie je len všestarnný a užívateľsky prívetivý softvér pre tlač štítkov s čiarovými kódmi. Ale vie toho oveľa viac. Ponúka centrálnu správu všetkých návrhov štítkov, loguje všetky vykonané zmeny, tlačiť môžete odkiaľkolvek napríklad prostredníctvom webového rozhrania a v neposlednej rade má rad integračných nástrojov, pomocou ktorých tlač štítkov viete integrovať do akéhokoľvek výrobného procesu.

BarTender je ponúkaný vo štyroch základných edíciách.

BarTender STARTER je ideálny pre malé firmy a oddelenia, ktoré potrebujú rýchlo a ľahko generovať štítky vrátane podpory dynamických údajov z databázy, ako sú súbory Excel alebo CSV.

BarTender PROFESSIONAL zahŕňa všetky funkcie edíce Starter, oproti ktorej obsahuje už aj kódovanie RFID tagov a podporu prepojenia s obsahom z rozsiahlych databáz, tabuliek a ďalších súborov.

BarTender AUTOMATION je ideálny pre podniky, ktoré hľadajú automatizáciu tlače štítkov pre zvýšenie rýchlosti a spoľahlivosti tlače. Poskytuje nástroje na správu a integráciu tlače štítkov a dokumentov s obchodnými systémami organizácie.

BarTender ENTERPRISE je určený pre podniky, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach, alebo pôsobia na viacerých miestach vo svete a potrebujú kontrolovať dizajn a tlač v celej organizácii. Je tu podporovaná aj vzdialena tlač.

BarTender má certifikované rozhranie pre pripojenie k SAPu a ORACLE.

bartender-box.jpgbt-2021-system.jpg